• Work in progress, Caring Group
  • Visuell identitet, coachning företag VOLC
  • Offentlig utsmyckning för Norrmalm stadsdel, 30 tal bildmotiv till plexitavlor
  • Visuell profil Sommarsymposium
  • Info kampanj, Post och Telestyrelsen PTS
  • Grafisk form tidskrift 4 nr/år, Reggio Emilia Institutet
  • Mässa om äldreomsorg, Norrmalm stadsdel, Sthlm stad
  • Ny grafisk profil webb och tryck, Reggio Emilia Institutet.

Behöver din berättelse bli tydligare? Estetisk och slagkraftig?

Jag, Karin Gandini, och min designbyrå Gandini Forma kan lösa det.
Jag har en bred kunskap och många styrkor, men kan också komplettera
den med kunniga kollegor i mitt branschnätverk.

printA

PRINT
Min mångåriga yrkeserfarenhet har lärt mig värdet av en kreativ arbetsprocess med en bra dynamik mellan research, egna idéer, entusiasm och kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren. 

VISUELL IDENTITET
Jag har utformat grafiska profiler för företag, utställningar och informationskampanjer för statliga myndigheter samt arbetat med offentlig utsmyckning. 

illustration

ILLUSTRATIONER
Min specialitet är att kombinera analoga och digitala uttryck, som egna akvareller och fotografier till uttrycksfulla och tankeväckande bilder. 

printochwebbA

WEBB
Wordpress har under de senaste åren utvecklats från att vara ett renodlat verktyg för bloggare till att bli ett komplett publiceringssystem som passar för både stora och små företag, tidningar och föreningar. 

ideA

IDÈ & KONCEPT
Under hela processen ger jag konkreta råd, hjälper till med urval och att förtydliga, granska skisser, ge feedback och kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten såväl tekniskt som visuellt inför tryck. 

utbildning

UTBILDNING
Anlita mig för skräddarsydda och inspirerande föreläsningar där teori varvas med praktiskt arbete, samt inspirationsträffar som är anpassade till din verksamhet. 

Inspiration

Jag önskar dig ett Gott Nytt År och mer solidariskt 2016! Tips:bjud nyanlända flyktingar på middag via Invitationsdepartementet.

webb första sida

Blogg

Gandini Forma  hjälpte fram processen kring formgivningen av vår hemsida genom att blanda känslighet, kreativitet, följsamhet och en lyhördhet, som gjorde att samarbetet blev en ren njutning. Tusen tack för ett fantastiskt samarbete!  Ewa Aho Nyman Stockholms psykoterapimottagning

Tidskrift  Modern Barndom senaste nummer.

Karin Gandinis omsorgsfulla och kreativa arbete med att utveckla och förnya  Reggio Emilia Institutet drygt tjugo år gamla grafiska profil har inneburit en nytändning både internt och externt för institutet. Karin Gandini  har lyckats ta vara på den gamla profilens uttryck och igenkänning, ja till och med fördjupa och lyfta dem än mer, samtidigt som den(…)

Nyheter

Kurser  i visuell kommunikation och digitala workshop:

2016 Sverige:  Örebro, Stockholm, Kalmar,Helsingborg,  Södertälje Norge:  Mo i Rana

2015 Sverige:  Örebro, Stockholm,Lund,  Kalmar,Helsingborg, Skövde, Södertälje Norge:  Mo i Rana, Trondheim, Lillehammer

I en tid som kännetecknas av ett överflöd av bilder och text så räcker det inte att bara vilja informera utan också om att väcka känslor, inspirera och skapa ett intresse hos mottagaren.
Jag har stor erfarenhet av formgivning av böcker, tidskrifter, webbsidor, illustrationer, broschyrer, infokampanjer med mera. Mitt mål är se till att form blir funktionellt och tilltalande.
Din berättelse kan behöva bli tydligare, mera estetiskt och slagkraftig. Genom ett omsorgsfullt bild- och färgval, en bra balans mellan grafisk form och budskap fogar jag samman alla ingredienser till ett nytt uttryck som berör, engagerar och skiljer sig från mängden.

Karin Gandini, grafisk formgivare

KONTAKT

karin@gandiniforma.nu


070-792 45 17