REI HÖST 14 ny 

 

 

 

Höstprogram

Kund: Reggio Emilia Institutet

För Reggio Emilia Institutet formger jag deras kursprogram 2 ggr /år. 

Målgruppen är pedagoger inom förskola och skola och inspiration hämtade jag från projekt som pågår på förskolor kring tema växa och gjorde egna illustrationer kring ”växande”.