pilA

visuellA

 


VISUELL IDENTITET

 Jag har utformat grafiska profiler för företag, utställningar och informationskampanjer för statliga myndigheter samt arbetat med offentlig utsmyckning. Min kommunikationsförmåga grundar sig på lyhördhet: Jag är bra på att lyssna. Det är ni som äger er berättelse och det ni vill nå ut med, vilket jag kommer att möta med konkreta förslag på visuella lösningar. Jag driver processen framåt tills vi når ett slutresultat som stämmer med era visioner. Målet är alltid tydlighet och ett personligt tilltal som både berör och bäst når ut till era målgrupper. Arbetsprocessen inbegriper ofta ett helhetsgrepp som resulterar i flera plattformar, från visitkort till stora vepor eller utställningar, trycksaker lika väl som appar och hemsidor.

ewa2

Grafisk profil/manual för Stockholm psykoterapimottagning webb.

Se www.stockholmspsykoterapimottagning.se

bredbandsforum mindreAB
PTS logo BF1

Post och Telestyrelsen (PTS) i samarbete med Regeringskansliet:
Grafisk profil för informationskampanj: logo,grafisk manual, webbsida, informationsmaterial print och PPT.

Grafisk profil REI hemsida ny 2

Grafisk profil/manual för Reggio Emilia Institutet webb och print.

Se www.reggioemilia.se

visuell identitet 3 PTS om

Post och Telestyrelsen(PTS): Informationsmaterial.

visuell identitet 5

Gandini Guiding, Resebyrå med profilering kultur, konst och slow tourism i Italien.

Caring skiss

Skissförslag till Caring Group, coachföretag.

slide3

Förslag grafisk profil  webb: VO, values on line, coachföretag.

visuell identitet 6

Norrmalms stadsdel, Stockholm stad: Offentlig utsmyckning och informationsmaterial. 

visuell identitet 4

Post och Telestyrelsen(PTS): Logo och informationskampanj.

visuell identitet 7

Post och Telestyrelsen(PTS): Logo, grafisk manual, informationsmaterial för print, mässa och webbsida.

Bonnier u1

Bonnier Utbildning: Grafisk profil för utbildningsmaterial film och tryckt.

PTS disabilities1

Post och Telestyrelsen(PTS): Grafisk profil för infokkampanj.

logo ch

Logotyper: Centrum för sjukvårdsanalys och Möbelföretag Space & Relations

förs casa

Logotyper: Förskoleområde och Bed & Breakfast