pilA

ideA

 

IDÈ & KONCEPT


Jag har stor erfarenhet av att producera utställningar, PPT-presentationer, skrifter, tidningar, böcker, rapporter och broschyrer. Under hela processen ger jag konkreta råd, hjälper till med urval och att förtydliga, granska skisser, ge feedback och kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten såväl tekniskt som visuellt inför tryck. Jag håller dessutom regelbundet seminarier och kurser i utställningsteknik, bild och texthantering.

norrmalm

Offentlig utsmyckning för Norrmalm stadsdel: 30 tal bildmotiv till plexitavlor och skyltlösningar.

utställn 1

Omfattande infomaterial för en planerad utställning om barns kreativitet och lärande: The Wonder of Learning.