visuellA

 


VISUELL IDENTITET

 Jag har utformat grafiska profiler för företag, utställningar och informationskampanjer för statliga myndigheter samt arbetat med offentlig utsmyckning. Min kommunikationsförmåga grundar sig på lyhördhet: Jag är bra på att lyssna. Det är ni som äger er berättelse och det ni vill nå ut med, vilket jag kommer att möta med konkreta förslag på visuella lösningar. Jag driver processen framåt tills vi når ett slutresultat som stämmer med era visioner. Målet är alltid tydlighet och ett personligt tilltal som både berör och bäst når ut till era målgrupper. Arbetsprocessen inbegriper ofta ett helhetsgrepp som resulterar i flera plattformar, från visitkort till stora vepor eller utställningar, trycksaker lika väl som appar och hemsidor.

Grafisk profil/manual för Stockholm psykoterapimottagning webb.

Se www.stockholmspsykoterapimottagning.se

Post och Telestyrelsen (PTS) i samarbete med Regeringskansliet:
Grafisk profil för informationskampanj: logo,grafisk manual, webbsida, informationsmaterial print och PPT.

Grafisk profil/manual för Reggio Emilia Institutet webb och print.

Se www.reggioemilia.se

Post och Telestyrelsen(PTS): Informationsmaterial.

Gandini Guiding, Resebyrå med profilering kultur, konst och slow tourism i Italien.

Skissförslag till Caring Group, coachföretag.

Förslag grafisk profil  webb: VO, values on line, coachföretag.

Norrmalms stadsdel, Stockholm stad: Offentlig utsmyckning och informationsmaterial. 

Post och Telestyrelsen(PTS): Logo och informationskampanj.

Post och Telestyrelsen(PTS): Logo, grafisk manual, informationsmaterial för print, mässa och webbsida.

Bonnier Utbildning: Grafisk profil för utbildningsmaterial film och tryckt.

Post och Telestyrelsen(PTS): Grafisk profil för infokkampanj.

Logotyper: Centrum för sjukvårdsanalys och Möbelföretag Space & Relations

Logotyper: Förskoleområde och Bed & Breakfast